ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563

นายเสมอ นิ่มเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึง ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563 จากการพิจารณา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทบุคคล 3 รางวัล ประเภทที่ 1 บุคลากรส่วนราชการรวมถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายณรงค์ ใจวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย ,ประเภทที่ 2 ภาคเอกชน เครือนข่ายต่างๆ รวมถึงบุคลากรศาสนา พระครูวรสุขเขต ฉายา ธมฺมเสฏโฐ เจ้าอาวาสวัดสันทราย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และประเภทที่ 3 บุคลากรสถาบันการศึกษา ทุกสังกัด นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนประเภทองค์กรต่างๆ อีก 2 รางวัล ได้แก่ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

พร้อมกันนี้ คณะทำงานฯ ยังได้ประชุมเตรียมการจัดงาน วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2563 โดยกำหนดเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันจัดงาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม .. 2563 โดยงานจะต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะการณ์ของโรคโควิด-19 สำหรับปีนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรักฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่าสุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,