ด่วน! ป.โท นวัตกรรม SITI SPU ชวนคุณก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องระยะทางและเวลา กับหลักสูตรศึกษาศาสตร์ออนไลน์ พิเศษทุนส่วนลด 10,000 บาท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

#ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องระยทางและเวลา
ศึกษาศาสตร์ออนไลน์ พิเศษทุนส่วนลด 10,000 บาท

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่
ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว
เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้
แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ช่วยให้ท่านมีมุมมองใหม่ครบถ้วนในการจัดการศึกษา
-นวัตกรรมหลักสูตรใหม่
-พัฒนานวัตกรรมการสอน
-การประเมินผลแนวใหม่
-การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
เพื่อความก้าวหน้าในงานสอน และการเปลี่ยนสายงานอย่างมีคุณภาพ

สมัครและลงทะเบียน 24 ซม.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิก http://bit.ly/3b9q6tr

สมัครเรียนวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
รับทุนสนับสนุนการศึกษาทันที 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/d15Wjxm
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4 หรือ 084-1024148

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: