จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างถังน้ำยักษ์ ให้กับชาวบ้าน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  เแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 บ้านดอยแก้ว ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สร้างถังน้ำยักษ์เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในหมู่บ้าน เนื่องจากชุมชนปกาเกอะญอแห่งนี้ มีจำนวนครัวเรือนกว่า 300 ครัวเรือน ประชากรกว่า 700 คน มีที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,100 เมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพียงพอ โดยปีนี้พบว่า มีความขาดแคลนรุนแรง จากภาวะแล้งหนัก ฝนทิ้งช่วง จนทำให้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในราคาสูง และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงได้รับผลกระทบรุนแรง   อำเภอดอยเต่าจึงมีแนวคิดการสร้างถังน้ำยักษ์เพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ ซึ่งทางอำเภอมีเป้าหมายในการสร้างถังน้ำยักษ์ สำหรับชุมชนเพิ่มขึ้นให้ได้ภายในปีนี้อย่างน้อยอีก 5 ถัง และจะขยายผลสร้างถังน้ำยักษ์ไปยังหมู่บ้าน อื่นๆ ที่มีปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคต่อไป

พร้อมกันนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนเสียหาย 21 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สภากาชาดไทย และ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมกว่า 250 ถุง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,