การดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ❘ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery home

การดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองทุกมิติสุขภาพ (Palliative Care) นั้นเป็นอีกทางเลือกในผู้ป่วยระยะท้ายที่มีความต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแล ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้องมีความรัก ความใส่ใจ ยอมรับและรับรู้ได้ถึงอาการของผู้ป่วยและสภาวะอารมณ์ต่างๆ อย่างเข้าใจ เช่น หมั่นสังเกตและทราบวิธีปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยไม่อยากอาหาร มีอาการคลื่นใส้ อาเจียน ท้องผูก ถ่ายเหลว สูญเสียการควบคุมปัสสาวะ เกิดแผลกดทับ หายใจลำบาก นอนไม่หลับ สับสน เป็นต้น สิ่งสำคัญที่สุด ผู้ดูแลต้องมีความสุขกับช่วงเวลาของการดูแลไปจนถึงวาระสุดท้ายของลมหายใจของผู้ป่วย

ถ้าวันนี้ความเจ็บป่วยนั้นเดินทางมาถึงระยะท้าย
คุณจะเลือกการรักษาแบบไหน…?

ดังนั้นการบอกว่า “รักษาให้ถึงที่สุด” ไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีรักษาตามอาการทางการแพทย์เสมอไป เราสามารถเลือกวิธี “รักษาแบบประคับประคอง” เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข ไม่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด มีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะท้ายและเกิดการตายดีตามกระบวนการธรรมชาติได้

โดยส่วนใหญ่ ลูกหลานมักต้องการยืดชีวิตของพ่อแม่ให้ยาวนาน เพราะความรู้สึกผิด หรือต้องการแสดงความกตัญญู ในขณะที่ผู้ป่วยระยะท้ายหลายคนอาจจะยังทนฝืนอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมาน เพราะเกรงใจลูกหลาน ยังรักยังห่วง จึงอยู่ต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของญาติและบุคคลในครอบครัว

■ บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการให้ยาเคมีบำบัด
■ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home และ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizems ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลังการให้ยาเคมีบำบัด หรือหลังการให้คีโม

โดยให้บริการการดูแลเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงจากการให้ยาเคมีบาบัด เพราะกระบวนการการรักษาทุกขั้นตอนได้ผ่านการพิจารณาที่เหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการ

รับ-ส่ง ผู้ป่วยหลังออกจาก รพ. เพราะอาจมีอาการอ่อนเพลีย หลังให้ยาเคมีบำบัดพักฟื้นฟื้นฟูร่างกาย และดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยมะเร็ง หลังให้ยาเคมีบำบัด รวมถึงสภาพจิตใจของคนในครอบครัวดูแลด้านโภชณาการที่เหมาะสม หลังให้ยาเคมีบำบัดให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตประจำวันให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ทีมบริบาลคอยดูแล และจัดการยาในระหว่างมื้อ พร้อมแนะนำวิธีรับประทานยาที่ถูกต้องตามประเภทของยา

รวมถึงยาที่มีผลกระทบต่อยาเคมีบำบัด ปรับกิจกรรมที่ทำให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายหลังให้ยาเคมีบำบัดภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ กิจกรรมบำบัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง … ในช่วงเวลาที่สำคัญ และมีความสุข ในทุก ๆ วัน ที่สำคัญ ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะไม่ได้เป็นกันทุกคน แต่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็น ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน เมื่อมีเวลาก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูให้แน่ใจ เพราะหากตรวจเจอในระยะแรก ๆ แล้วทำการรักษาอย่างถูกวิธี ก็อาจจะทำให้หายขาดจากโรคนี้มากขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home
บริการรับดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการให้ยาเคมีบำบัด
Tel: 02-288-0182 , 084-2642662
Line ID: @cherseryhome
www.cherseryhome.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,