เชียงใหม่ Kick off จำหน่ายสินค้าเกษตร บนตลาดออนไลน์สู่กลุ่มผู้บริโภคปลายทางทั่วประเทศ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การจำหน่ายสินค้าเกษตร (มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง) บนตลาดออนไลน์สู่กลุ่มผู้บริโภคปลายทางทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า และห้างบิ๊กซีสาขาดอนจั่น ร่วมกันกระจายผลผลิตของเกษตรกร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 60,329 ไร่ พื้นที่ให้ผล จำนวน 56,825 ไร่ ผลผลิตในปี 2563 จำนวน 59,831 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 3,271 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.78 โดยพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว และอำเภอฝาง พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง พันธุ์จินหวง โดยผลผลิตมะม่วงส่วนใหญ่ จำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อภายในประเทศ จำนวน 42,540 ตัน ผู้รับซื้อจากต่างประเทศ จำนวน 8,880 ตัน จำหน่ายในตลาดทั่วไป จำนวน 8,035 ตัน และแปรรูป 376 ตัน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตลดน้อยลง ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตมะม่วงได้ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกเป็นจำนวนมาก

ผู้บริโภคที่สนใจสามารถเข้าเวปไซต์ www.Thailandpostmart.com เลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมี่ยมขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม รวมค่าจัดส่งแล้วในราคากล่องละ 250 บาท ส่งถึงมือผู้บริโภคถึงที่บ้าน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคจากสถานการณ์โควิด-19

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , ,