เคล็ดลับการสร้างความสุขใจรับวันใหม่ได้ทุกวัน ❘ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

เคล็ดลับการสร้างความสุขใจรับวันใหม่ได้ทุกวัน แค่นับ 3 … 2 … 1… ผู้สูงวัยเติมกำลังใจให้ตนเองทุกๆเช้า
นับ 3 … 3 สิ่งที่ดีๆ ท่านต้องทำในตอนเช้าในทุกๆวันครับ
– กินอาหารดีๆเป็นประโยชน์ ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยบริโภคผัก ผลไม้
อาหารดีๆปรุงใหม่ น้ำสะอาด อย่างเพียงพอ
– นั่งนิ่งๆ สงบอยู่กับตัวเอง ขอแค่เวลาสั้นๆ 3 นาที ฟังใจของตนเองว่าอยากทำอะไรที่จะมีความสุข มีความหวัง
– ยิ้มให้ตัวเองก่อนใคร … พูดแต่สิ่งดีๆ สั่งจิตใต้สำนึกให้พาตนเองรับสิ่งที่ดีๆ
เพราะจิตใจเหมือนรากแก้ว หากรับสิ่งดีๆ ดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามา ชีวิตที่คือกิ่งก้านใบ
ดอกผลที่สดใส ย่อมเบ่งบานแน่นอนครับ

นับ 2 …
2 สิ่งที่ควรชำระ
– อภัยให้กับผู้อื่น ความไม่รู้ ความไม่ดีของคนอื่น ยกโทษให้เขาไป ใจท่านก็จะสบาย
– อภัยให้ตนเอง ให้เป็นบทเรียน เป็นครูใจ ครูความคิด ทั้งอดีตที่เคยห่วงหา และอนาคตที่เคยกังวลเพราะยังมาไม่ถึง

นับ 1 …
1 สิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีที่สุด … คือความรู้สึกของท่านเองในปัจจุบัน … เพราะนั่นคือสมบัติชิ้นเดียว … เป็นสิ่งเดียวที่ท่านมีอยู่ รู้สึกอยู่ และควบคุมได้ทั้งหมด 100%
เพราะความรู้สึกที่ดี และเป็นบวก จะหมุนเวียนความสุข ความดีงามที่ท่านปรารถนาเข้ามาในชีวิตท่านอย่างแน่นอนครับ หมอเชื่ออย่างนั้น

อย่าลืมนะครับ
นับ 3 … 2 … 1 กับนาฬิกาของชีวิตของผู้สูงวัยที่รักของหมอ
เริ่มต้นสุข !!! ได้ทุกวัน

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home
และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com

Cherseryhome : 084-264-2646
The Senizens : 084-264-2662

Line id @cherseryhome
Line id The Senizens

บอก”รัก”ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,