สุดปัง! วิศวะฯ ศรีปทุม โชว์นวัตกรรม AI Energy platform คว้ารางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด อาคารสีเขียว GCIP Thailand Awards 2019

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีม ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น (TIE Smart Solution) ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ หัวหน้าทีมวิจัยและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขานวัตกรรม อาคารสีเขียว พร้อมเงินรางวัล 350,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2562 โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs (GCIP Thailand Awards 2019)
ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ หัวหน้าทีมวิจัยและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ทีมวิจัย Intelligent Building Collaboration (IBC) Research Unit เกิดจากการรวมตัวกันของ อาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ หัวหน้าทีมวิจัย ,ดร. พุฑฒิพงษ์ มหาสุคนธ์ อาจารย์พิเศษ และทีมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPUประกอบด้วย นายสมเกียรติ โสะหาบ, นายวสก วิชญ์สันต์กุล และนายธกร วสุโภคิณ รวมตัวเข้าแข่งขันในนาม บริษัท startup ด้าน smart building and energy management – บริษัท TIE Smart Solutions จำกัด
โดยนำ ผลงานชื่อ นวัตกรรม digital Doctor Energy Diagnotic Platform (dDepa) แพลตฟอร์ม AI วิเคราะห์การใช้พลังงานระบบปรับอากาศในอาคาร ซึ่งเป็นนวัตกรรม AI Energy platform เกิดขึ้นจากการเก็บ Big Data นำมาสร้างแพลตฟอร์มวินิจฉัยความผิดพลาดแบบอัตโนมัติ ที่สามารถวินิจฉัยความผิดพลาดที่เกิดจากการรันระบบปรับอากาศที่ไม่เหมาะสมทำให้ระบบเสื่อมสภาพลง และมีการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ โดยใช้ AI Energy Platform มาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยระบบ IOT ทั่วไปได้ ทำให้ผู้ดูแลอาคารทราบถึงต้นตอของปัญหาที่ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานหรือการควบคุมคุณภาพอากาศให้เหมาะสม
ผศ.ดร.เด่นชัย เผยต่อว่า สำหรับการแข่งขัน ประกอบด้วย การนำเสนอ pitching 3 รอบ รูปแบบภาษาอังกฤษ ตลอดการเข้าร่วมอบรมกว่า 6 เดือน ผู้แข่งขันกว่า 100 บริษัทใน 6 สาขา ได้แก่ 1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การใช้ของเสียเป็นประโยชน์ 4) พลังงานหมุนเวียน 5) อาคารสีเขียว 6) การขนส่ง ภายใต้ชื่อโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand 2019 หรือ GCIP Thailand Awards ประจำปี 2562 – เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
ซึ่งสุดท้ายนี้ ทีม IBC Research Unit ต้องขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์และโอกาสต่างๆตลอดมา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย โดย บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด, ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัทแอฟริคัส จำกัด, บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: