รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตหลังสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับผู้ว่าฯ เชียงใหม่

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านระยะที่มีการแพร่ระบาดและเจ็บป่วยรุนแรงมาแล้ว โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์ เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งปัญหาด้านอาชีพ ด้านครอบครัว ฯลฯ ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตได้วางแผนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตกับพี่น้องประชาชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,