คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติ 3 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ขออนุญาต โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร. ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ คือ  จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ยังคงผู้ป่วยยืนยันที่ 41 ราย ส่วนในภาพรวมของประเทศ พบว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย 1 รายเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และอีก 2 ราย เป็นผู้เดินทางไปยังพื้นที่แออัด เช่น ร้านตัดผม และห้างสรรพสินค้า

วันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ขออนุญาตในการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกหนังสือและนมโรงเรียนให้แก่นักเรียน โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียน โดยทางโรงเรียน จะลดระยะเวลาเข้ารับชุดอุปกรณ์การเรียน และจัดระยะห่าง พร้อมทั้งลดความแออัดในโรงเรียน ส่วนการซื้อชุดนักเรียนให้งดการลองสวมใส่ชุด นอกจากนี้ในส่วนของผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างรอรับอุปกรณ์การเรียน ไม่อนุญาตให้มีการพบปะสังสรรค์ และเดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อรับอุปกรณ์การเรียนเสร็จสิ้น ด้านโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ได้ขออนุญาตจัดการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน โดยใช้วิธีส่งมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ด้วยการนั่งอยู่ในรถ และขับรถผ่านโดยไม่ต้องลงจากรถ (Drive- Through) ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้วว่ามีการเตรียมการป้องกันโรคเป็นอย่างดี จึงอนุมัติให้สามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้หารือมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ วางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดก่อนเปิดเทอม ซึ่งทางนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียง ได้เสนอ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. เพื่อเป็นการป้องกันผู้ป่วยที่จะนำเชื้อเข้ามาในโรงเรียน ให้ทำการกักกัน และค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องทำการกักตัว 14 วันก่อนที่จะมาโรงเรียน และมีการคัดกรองทุกวันก่อนที่จะเข้ามาภายในโรงเรียน 2. ให้งดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 50 คน ให้เว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือบ่อยๆ  และ 3. จะต้องร่วมกันเฝ้าระวังโรคในโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดในโรงเรียน และขอความร่วมมือทางโรงเรียนหากพบผู้ที่มีอาการผิดปกติจะต้องแจ้งสำนักงานสาธารณสุขทันที อย่างไรก็ตามจะได้มีการพิจารณาเพื่อออกเป็นข้อปฏิบัติต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,