กิจกรรม Webinar “EdPExSharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Webinar “EdPExSharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหาร CMU-EdPEx Assessor ตามแผนการดำเนินงาน CMU EdPEx ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ดำเนินรายการ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม “EdPExSharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันองค์ความรู้เส้นทางพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และปัจจัยแห่งความสำเร็จ โดยที่คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,