โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19

.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม และรับฟังรายงานโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19″ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งวัตถุประสงค์และความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานความเป็นมาของโครงการ โอกาสเดียวกันนี้ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมตัวแทนกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี รายงานการออกแบบ การสร้าง การทำงาน และสาธิตหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล (CMU Aiyara ) การทำงานของอุปกรณ์กักกันเชื้อ การทำงานของตู้พ่นยาความดันลบ และการใช้งานเชิงเทคนิคของห้องฉุกเฉินความดันลบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,