เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับบุคลากรภายในองค์กร

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการให้บริการ (English and Chinese Classes for Communication and Service work) ในระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหยุดให้บริการเข้าเที่ยวชมเป็นการชั่วคราว โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อใช้ในสื่อสารการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในการเรียนการสอนนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ 1 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, ที่เที่ยว, สังคม
คำค้น: , , , , ,