เชียงใหม่แถลง ไม่พบผู้ป่วยยืนยันผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ติดต่อกันเป็นวันที่ 13

นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการแถลงข่าวประจำวัน ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 13 แล้ว โดยสถิติผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ยังคงสะสมรวมที่ 40 ราย สำหรับวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านเพิ่มอีก 3 ราย คงเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 12 ราย รวมผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 27 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค ยังอยู่ในโรงพยาบาล 67 ราย กลับบ้านแล้ว 1,109 ราย ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนไม่อยู่ในความประมาท และให้ปฏิบัติตนตามแนวทาง 2C ทำ 3C ไม่ทำ โดย 2C ทำ ประกอบด้วย 1. Cover การใส่หน้ากากอนามัย, การห่อหุ้มอาหารและเครื่องดื่ม 2. Clean การทำความสะอาดมือและร่างกายบ่อย   และ ไม่ทำ 3C ประกอบด้วย 1. Close Space ไม่อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการระบายอากาศ เช่น ร้านค้าหรือบริการที่ติดแอร์ จะต้องมีมาตรการจัดลำดับคิว และจำนวนผู้มาใช้บริการ 2. Crowding การไม่อยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด เช่น การเบียดเสียดกันเข้าไปรับการบริจาคสิ่งของ และ 3. Closed Contact การหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลใด ด้วย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกระดับ ทุกกลุ่มชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ โดย นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลือ จะต้องเป็นกลุ่มที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ หรือเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทจากกระทรวงการคลัง ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และไม่ใช่กลุ่มเกษตรกร โดยเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2716 หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานเทศบาลทุกแห่ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,