ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่เมืองแม่เหียะ  แสนคำเทอร์เรส มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่เหียะ กระจายทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2 รวมกว่า 1,400 ชุด

นายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะพร้อมด้วย Mr. Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 560 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส พร้อมด้วย คุณดารารัตน์  มหาดำรงกุล  คุณเกียรติชัย  คุณสุจิตรา  มนต์เสรีนุสรณ์ รวมถึงผู้ใหญ่ที่นับถือและกลุ่มเพื่อนสนิท ที่ระดมทุนจัดซื้อถุงยังชีพ  ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่มอสม. ที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจาก ดำเนินการแจกไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา และลงมอบให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน และอสม. ไปแล้วกว่า 640 ชุด

นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า นับว่าเป็นความโชคดี ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนเมืองแม่เหียะมาโดยตลอด ตั้งแต่การจัดกิจกรรมปลูกวันพ่อเกี่ยววันแม่  นำรายได้มาจัดตั้งกองทุนรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยมาโดยตลอด และในครั้งนี้เมื่อเกิดวิกฤต โควิด19 ประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศจากมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด 19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่เมืองแม่เหียะด้วยเช่นกัน  จึงได้ระดมทุนเข้ามามอบถุงยังชีพดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1400 ชุด โดยจะดำเนินการแจกทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 3 ครั้ง และนอกจากนี้หากพบว่าประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็จะระดมทุนเพื่อเข้าช่วยเหลืออีกในครั้งต่อไป  ซึ่งนอกจากห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ที่นำมามอบให้ประชาชน อาทิ เครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมชาวอีสาน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ และผู้มีจิตศรัทธา ที่นำอาหารมามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในเขตพื้นที่ช่วงเย็นทุกวัน โดยเทศบาลได้เพิ่มมาตรการการขจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกทุกวัน สำหรับการมอบถุงยังชีพของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสหลังจากครบ 3 ครั้งแล้ว ทางเทศบาลจะสำรวจข้อมูลและจัดมอบเพิ่มเติมให้ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งตำบลต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกระจาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ล้างมือ สวมหน้าการอนามัย และกำหนดระยะห่าง ในการเข้ารับของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงได้กำหนดมาตรการหากประชาชนหรือผู้ประกอบการใดที่มีความประสงค์จะนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ ให้แจ้งเทศบาล เพื่อที่จะได้นำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือจัดระเบียบ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,