“ทีมแมวไฟแม่โจ้” พร้อมทีมจิตอาสา ลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคและร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

ทีมแมวไฟแม่โจ้นำโดย อาจารย์จักรพงษ์  ไชยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมจิตอาสา .เชียงใหม่ ได้แก่ ทีมโดรนจิตอาสา ทีมจิตดี ซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 20 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่ทางทีมงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา  และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ทั้งอุปกรณ์และอาหารแห้ง จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาควบคุมไฟป่าในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมทำแนวกันไฟ และบินสำรวจพื้นที่ ดังนี้

วันที่  12 เมษายน  2563 นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้กับชาวบ้านและจิตอาสา บ้านยางปู่โต๊ะ .เชียงดาว .เชียงใหม่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว .เชียงดาว .เชียงใหม่   และร่วมสนับสนุน การบินสำรวจพื้นที่และหาแนวทางป้องกันไฟป่า และหาจุดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ร่วมกับทีมโดรนอาสา  รวมถึงได้ช่วยกันควบคุมเหตุไฟไหม้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าระหว่างเส้นทางกลับบริเวณริมถนน เขต .แม่แตง .เชียงใหม่

วันที่ 14 เมษายน  2563 ทีมแมวไฟแม่โจ้ และนักศึกษาจิตอาสาจากคณะต่างๆ ประมาณ 20 คน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ช่วยกันทำแนวกันไฟ และสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบไฟป่าในพื้นที่ดอยสุเทพปุย

วันที่ 20 เมษายน  2563   อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์  ร่วมทีมโดรนอาสา .เชียงใหม่  สนับสนุนการบินสำรวจพื้นที่และหาแนวทางการป้องกันไฟป่าและทำแผนที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน .สะเมิง .เชียงใหม่

ขณะนี้ทางทีมงานแมวไฟแม่โจ้ ได้รับบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมจาก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และได้เตรียมเข้าปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ในวันที่ 26  เมษายน  2563  เพื่อส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาค และสนับสนุนการบินสำรวจพื้นที่ หาแนวทางการป้องกันไฟป่า    อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  .เชียงใหม่

.จักรพงษ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การทำงานจิตอาสาแม้ไม่ได้เป็นภารกิจหลัก แต่ก็เป็นภารกิจสำคัญของหน้าที่พลเมืองที่พึงปฏิบัติหากเราสามารถทำได้ แม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ทีมแมวไฟแม่โจ้  ก็เป็นอีกหนึ่งทีมจิตอาสา ที่ยินดีจะร่วมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตเช่นนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,