จังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการควบคุมการเผาเศษวัชพืช หลังระยะเวลาห้ามเผา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังเตรียมการทั้ง 25 อำเภอ หลังกำหนดห้ามเผา 30 เมษายน 2563 จะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม โดยได้มีมาตรการ 8 มาตรการ  ประกอบด้วย  การเผาวัชพืชต้องใช้หลักวิชาการ , ต้องผ่านความเห็นชอบจากอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าไปกำกับดูแล ซึ่งจะเผาได้ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 . และ 14.00 – 17.00 . เท่านั้น พร้อมกำชับว่าต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการเผาให้ดับสนิท 100%, ให้ทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามไปในเขตป่า, พื้นที่ขนาดใหญ่ต้องแบ่งเผาเป็นแปลงเล็กเพื่อไม่ให้ลุกลามและควบคุมไม่ได้, ห้ามเผาในเขตป่าโดยเด็ดขาด ซึ่งในเขตป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเป็นผู้ดำเนินการเอง, ต้องมีการระดมกำลังพลมาช่วยกันเผาและจัดรถน้ำมารอระงับเหตุไว้เพื่อให้ทันท่วงที, ห้ามลักลอบเผาในพื้นที่นอกเขตที่ได้แจ้งกับภาครัฐไว้โดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะมีความผิดทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด และขอให้ระบุหัวหน้าชุดควบคุมการเผา พร้อมทั้งถ่ายภาพก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเผาเสร็จแล้วดับ 100% ซึ่งจะเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะทำอย่างรัดกุมที่สุด โดยจะคำนึงถึงการสภาพอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่

เมื่อวานที่ผ่านมา (27 เม..63) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้อำเภอได้ปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ไม่กระทบต่อค่าคุณภาพอากาศ และสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ได้มอบเตาเผาถ่านคาร์บอน จากเศษใบไม้ วัชพืช ให้อำเภอแม่แจ่ม เพื่อนำร่องในการลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านควบคู่กัน โดยจะขยายผลสู่อำเภออื่นๆ ต่อไป และจะทำการมอบเตาเผาถ่านคาร์บอนให้อีก 24 อำเภอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 29 เมษายน 2563 นี้

จากการรายงานอำเภอแม่แจ่มมีไร่ข้าวโพดและข้าวไร่ 120,000 ไร่ เผาไปแล้วร้อยละ 30 ยังเหลืออีก 89,000 ไร่ ที่ยังรอการเผา แต่จากการบินสำรวจเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่จัดการแล้ว คาดว่าเชื้อเพลิงไม่น่าจะถึง 89,000 ไร่ โดยได้มอบหมายนายอำเภอให้ประสานผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ที่จะเผากรอกแบบฟอร์มขออนุญาตพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทุกคน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,