จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำนักงาน ธนาคาร สำหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ผลการตรวจสอบพบว่า ห้างสรรพสินค้าฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมทั้งจัดทำจุดยืนรอชำระค่าสินค้า โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ไว้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับขอความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าให้นำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,