เสริมทักษะทันตแพทย์เชียงใหม่ รักษาฟันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท Mani.INC Japan จัดประชุมวิชาการสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 สำหรับทันตแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี ทพญ. อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทันตกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “How to Select DIAMOND BURS For modern prepatation concetp” ห้องพันตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันงานด้านทันตกรรมมีการพัฒนาไปมาก เพราะเทคโนโลยีการผลิตครอบฟันเปลี่ยนไปจากระบบเหวี่ยงโลหะเป็นระบบดิจิตอลโดยการกลึงออกมาซึ่งมีความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงทำให้กระบวนการกรอฟันเปลี่ยวนไป การเลือกใช้หัว Diamond burs จึงมีความสำคัญมากในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการเลือกใช้หัวกรอสำหรับรื้อครอบวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงๆ โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพื่อสุขภาพที่ดีในองค์รวมของผู้ป่วยต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,