เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกันกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานโครงการพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงส่วนราชการทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ลานกิจกรรมสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง บ้านบวกครกน้อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง โดยเริ่มต้นจากบริเวณหน้าบริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ถนนซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปาง จนถึงลานกิจกรรมกีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 25 องค์กร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม big cleaning day ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และภาคเอกชน ภายในตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ในส่วนของพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง Safety Zone ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่ได้จัดให้บริการประชาชนในพื้นที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้จัดไว้ที่

1.ตึกโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุข    

2.สำนักปลัด ชั้น 2 และห้อง One Stop Service อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

3. ศูนย์ ICT ตำบลหนองป่าครั่ง อาคารมั่นคง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง    

4.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 และ 2

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชนจัด Safety Zone ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ 2 ห้างอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร้านกาแฟ Inthanin Coffee สาขาปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลหนองป่าครั่ง ร้านกาแฟ Cafe’ Amazon (คาเฟ่อเมซอน) สาขาปั๊มน้ำมัน ปตท.ตำบลหนองป่าครั่ง และ บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,