เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 โดยมี นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม วัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์อำเภอสันทราย ร่วมกันจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการส่งเสริม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบไป โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมวันมาฆบูชา นิทรรศการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ประจำปี 2562 และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , ,