รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เรื่องโรคไต

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 12 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 โดยมี .นพ.ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าร่วมในพิธี ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ชั้น 5 อาคารบุญสม มาร์ติน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,