มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบหน้ากากอนามัยพระราชทานให้ประชาชนชาวเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5) ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ภาคกลางตลอดจนภาคเหนือตอนบน มีแนวโน้มปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ อีกทั้งยังมีจุดความร้อนในหลายอำเภอ ประกอบกับข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาวะอากาศว่ามีความกดอากาศสูงเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทำให้อากาศยกตัวได้ไม่ดี มีผลให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถยกตัวลอยในอากาศได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ และเกิดการระบาดของไข้หวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎรของพระองค์ ได้พระราชทานสิ่งของ เป็นหน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5 ยี่ห้อ 3M รุ่น 9501VT จำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน ให้ราษฎรของพระองค์ได้มีความรู้รักสามัคคี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน จะได้เป็นมงคลแก่ชีวิตของครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,