มช. ยกระดับสู่สากล จัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายนักวิจัยผึ้ง COLOSS Asia conference ครั้งแรกของโลกในทวีปเอเชีย

สมาคมเครือข่ายนักวิจัยผึ้ง COLOSS ร่วมกับ Ricola Foundation และ Veto pharma จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายนักวิจัยผึ้ง COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) Asia conference ครั้งที่ 1 และยังมีการสนับสนุนการจัดประชุมโดย Franco-Thai, Erasmus+ Programme, สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในงานมีการบรรยาย แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับผึ้ง สุขภาพผึ้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผึ้ง นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการ (workshop) สำหรับเกษตรกร และผู้สนใจ เกี่ยวกับการตลาดและการค้าน้ำผึ้ง รวมถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยในงานมีนักวิชาการและนักวิจัย กว่า 30 ท่าน จาก 21 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ แคนนาดา ฝรั่งเศส กรีซ อินโดเนเซีย อิสราเอล ญี่ปุ่น พม่า เนปาล เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวีเนีย เกาหลีใต้ สวีตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตุรกี อังกฤษ และเวียดนาม โดยมีนักวิชาการหลักจากสมาคม COLOSS ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างประเทศไม่หวังผลกำไร ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพของผึ้งในระดับโลก ในสมาคมประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย ได้แก่ นักวิจัย สัตวแพทย์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ การทำงานในระดับโลกเพื่อพัฒนาให้ผึ้งมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผึ้งพันธุ์ และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เรื่องผึ้งและสุขภาพของผึ้งไปสู่ภาครัฐในระดับนโยบาย สร้างความร่วมมือการวิจัยระดับนานาชาติ อบรมและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดีของผึ้ง นอกจากสมาคมมีเป้าหมายทำงานที่สนใจในด้าน แมลงศัตรูและโรค สภาพแวดล้อม การผสมพันธุ์รวมถึงการอนุรักษ์ผึ้ง ในครั้งนี้นำทีมโดย Professor Dr. Peter Neumann Institute of Bee Health, Vetsuisse Faculty, University of Bern ประธานสมาคม COLOSS ร่วมกับ Assistant Professor Dr. Geoffrey R. Williams Laboratory of insect pollination & apiculture, Department of entomology and plant pathology, Auburn University และรองศาสตราจารย์ ดรภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ COLOSS Voice President and COLOSS-ASIA 2020 Local Organizer

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดรภาณุวรรณ จันทวรรณกูร กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกในการจัดงานวิจัยครั้งแรกระดับเอเชีย ในภูมิภาคของเรา วันแรกเป็นการจัดงานสำหรับนักวิจัยจากทั่วโลกได้มาแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และวันที่สองจะมีการเข้าร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ที่สนใจ และเราอยากจะยกระดับมาตรฐานของการวิจัยควบคู่ไปกับเกษตรกรของไทย ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่ระดับโลก”

“ประเทศไทยมีน้ำผึ้งคุณภาพดีมากคือน้ำผึ้งที่มาจากลำไย เพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ซึ่งมีคุณสมบัติดีหลายอย่างทั้งการต้านสารอนุมูลอิสระ และ เชื้อแบตทีเรีย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนวิจัยของเรา เพื่อนำไปใช้ในการแพทย์ ซึ่งน้ำผึ้งไทยนั้นมีคุณภาพดีซึ่งหลายชุมชนที่ผลิตตรวจสอบแล้วก็สามารถผ่านเกณฑ์ในคุณภาพดี ซึ่งกระบวนการวิจัยก็หวังว่าจะสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร กล่าวเพิ่มเติม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,