มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี หรือ CMU Book Fair ครั้งที่ 26 เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมแห่งการอ่าน และสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการจัดบูธจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา จากสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 170 บูธ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน โดยจะมีนักเขียนชื่อดังมาพบปะและเสวนากับนักอ่านในทุก วัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.00 – 19.00 . และกิจกรรมเสริมเพื่อเชื่อมโยง CMU Book Fair สู่ชุมชน ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อห้องสมุดในฝันส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน หัวข้อนิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยการจัดประกวดวงดนตรีพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อรักษา สืบสานดนตรีพื้นมืองให้คงอยู่คู่ล้านนาสืบไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 . และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค CMUBookFair

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,