พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ทำบุญครบรอบ 47 ปี

นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษหวนรำลึก 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี ของการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เปิดให้บริการครบรอบ 47 ปี นับจากเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม ประจำภูมิภาคเหนือ

ตลอดช่วงระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นเรื่องการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของชาติ อีกทั้งรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีค่าของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และประจำภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความรู้ ความเป็นมาของการจัดตั้ง พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,