6 – 7 กุมภาพันธ์นี้ เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติเครือข่ายนักวิจัยผึ้ง COLOSS Asia conference ครั้งที่ 1 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

งานประชุมนานาชาติเครือข่ายนักวิจัยผึ้ง COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) Asia conference ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ .. 2563 โดยความร่วมมือจากสมาคมนักวิจัยเครือข่าย COLOSS ร่วมกับ Ricola Foundation และ Veto pharma และยังมีการสนับสนุนการจัดประชุมโดย Franco-Thai, Erasmus+ Programme, สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ เกษตรกร และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

ภายในงานมีการบรรยาย แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับผึ้ง สุขภาพผึ้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผึ้ง นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการ (workshop) สำหรับเกษตรกร และผู้สนใจ เกี่ยวกับการตลาดและการค้าน้ำผึ้ง รวมถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยในงานมีนักวิชาการและนักวิจัย กว่า 30 ท่าน จาก 20 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ แคนนาดา จีน ฝรั่งเศส กรีซ อินโดเนเซีย อิสราเอล ญี่ปุ่น พม่า เนปาล เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวีเนีย เกาหลีใต้ สวีตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตุรกี อังกฤษ และเวียดนาม โดยมีนักวิชาการหลักจากสมาคม COLOSS ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างประเทศไม่หวังผลกำไร ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพของผึ้งในระดับโลก ในสมาคมประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย ได้แก่ นักวิจัย สัตวแพทย์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ การทำงานในระดับโลกเพื่อพัฒนาให้ผึ้งมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผึ้งพันธุ์ และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เรื่องผึ้งและสุขภาพของผึ้งไปสู่ภาครัฐในระดับนโยบาย สร้างความร่วมมือการวิจัยระดับนานาชาติ อบรมและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดีของผึ้ง นอกจากสมาคมมีเป้าหมายทำงานที่สนใจในด้าน แมลงศัตรูและโรค สภาพแวดล้อม การผสมพันธุ์รวมถึงการอนุรักษ์ผึ้ง ในครั้งนี้นำทีมโดย Professor Dr. Peter Neumann Institute of Bee Health, Vetsuisse Faculty, University of Bern ประธานสมาคม COLOSS ร่วมกับ Assistant Professor Dr. Geoffrey R. Williams Laboratory of insect pollination & apiculture, Department of entomology and plant pathology, Auburn University และรองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รองประธานสมาคม COLOSS

ในประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร เชียวชาญและทำวิจัยเกี่ยวกับศัตรูและโรคผึ้งในภูมิภาคเอเชีย และทีมนักวิจัย Smart Bee เป็นผู้จัดและผู้ประสานงานงานประชุม COLOSS Asia conference ทั้งนี้ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ได้กล่าวเรียนเชิญขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วม COLOSS Asia conference 2020 ในครั้งนี้ ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับผึ้งทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน สามารถนำข้อมูลต่าง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อฟาร์ม หรืออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจากผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากล ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่รู้จักและยอมรับสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดพัฒนาความรู้ เพื่อการเพาะเลี้ยงผึ้งที่ยั่งยืนและช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผึ้งในระดับโลกได้ต่อไป

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดงานได้ทาง Facebook fanpage (https://www.facebook.com/smartbee2018/) หรือ โทร 093-580-0013 ในวันและเวลาราชการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม ..2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,