โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตร 3 เดือนรุ่นที่ 4 โดยมี ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและประธานหลักสูตร กล่าวสรุปผลของการจัดโครงการ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ห้องประชุม งานห้องสมุด ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,