เชียงใหม่ หารือแนวทางการจัดงาน Lanna Expo 2020

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงาน Lanna Expo 2020 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2020 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ และกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าและบริการให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2563 และได้มีการวางแผนผังการจัดงาน การแบ่งโซน และการประสานงานกับผู้ประกอบการที่จะมาจัดแสดงสินค้าภายในงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,