เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ จากกองทัพภาคที่ 3

คณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม VTC ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ และรับฟังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันระดับจังหวัด หลังพบคุณภาพอากาศบางจังหวัดเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างใกล้ชิด และรับฟังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันระดับจังหวัด หลังพบคุณภาพอากาศในบางจังหวัดเริ่มมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้มีข้อสั่งการถึงแนวทางการปฏิบัติ กรณีเกิดไฟไหม้ในพื้นที่และลุกลาม โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด พบปะหารือให้คำแนะนำสื่อต่างๆ ถึงข้อความที่จะออกข่าว ให้มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความตระหนกแก่ประชาชน ในส่วนของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งจำเป็นต้องมีการเผา ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ควรมีการชี้แจงและมีป้ายบ่งบอกถึงวิธีการ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ผ่านไปมา พร้อมขอความร่วมมือแต่ละจังหวัดให้เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ของตนเองให้ครอบคลุม

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 1-7 มกราคม 2563) โดยสรุปภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพแค่ช่วงท้ายสัปดาห์เพียง 1 วัน เนื่องจากความกดอากาศในช่วงเช้าและทิศทางลมที่พัดจากทางทิศใต้เหนือ ทำให้มีฝุ่นละอองเข้ามาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ ในส่วนของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาฯ ระดับอำเภอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชน และกิจกรรมอื่น อาทิ โครงการจัดทำแนวกันไฟต้านภัยหมอกควัน และบวชป่าบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง การจัดนิทรรศการเกษตรเชียงใหม่ ร่วมใจ ไม่เผาภายใต้แนวคิดไม่เผา = เงินในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

สำหรับปฏิทินกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ ข่วงประตูท่าแพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดสาเหตุฝุ่นควันในเขตเมือง วันที่ 14 มกราคม  กำหนดจัดงานเปิดตัว Mobile Application Air CMI แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจุดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 19 มกราคม สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้รถยนต์ หรือ Car Free Day (ปั่นล่องก่อง) ในเขตเมือง อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,