เชียงใหม่ จัดเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล ‘หลวงปู่มั่น’

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บริเวณมณฑลพิธีลายพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 150 รูป การนั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนาสดับพระธรรมเทศนาจากพระสายวิปัสสนากรรมฐานถวายแด่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จะจัดไปจนถึงวันที่ 21 มกราคมนี้ โดยมีพิธีบวชธรรมจารีธรรมจาริณี พร้อมทั้งอาราธนาอัฐิธาตุ และฟันกรามหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานหน้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่น ในบุษบก มณฑลพิธี เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชนได้กราบสักการะ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยพำนักอยู่วัดเจดีย์หลวงในช่วงปี .. 2472-2473 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ในปี 2475 ท่านมีคำเทศน์สอนที่ทำให้คนทุกรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทันที ในช่วงที่พำนักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ท่านได้ทำประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสายพระธุดงคกรรมฐานด้วยปฎิปทาที่เรียบง่าย เป็นที่ศรัทธาอย่างมาก จนกลายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทุกชนชั้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,