เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คึกคัก ..เด็กๆร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ธนาคารออมสิน, ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก Mind Brain & Body, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในปีนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ พร้อมการเรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติและสัตว์ป่า และร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากฐานกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมขี่ม้า และป้อนอาหารสัตว์ขนาดเล็ก รวมทั้งการนั่งรถในเส้นทางชมสัตว์


นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก ซาฟารีเรืองแสง ครั้งแรกของกิจกรรมวันเด็กกลางคืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างประสบการณ์ใหม่แก่เด็กๆ และผู้ปกครอง ที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงกลางคืนอีกด้วย


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าชมฟรีในทุกกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-999000 หรือ Facebook :เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , , , ,