เฉลิมฉลอง 50ปี “ศรีปทุม” ทำบุญ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่

ม.ศรีปทุม เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่ เพื่อความสุข ความเป็นสิริมงคล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยช่วงเช้า ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย อาทิ สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สักการะพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และต่อด้วย การร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 51 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและมหาวิทยาลัยศรีปทุมสืบไป ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ส่งมอบความสุข เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีศรีปทุม “อิ่มบุญ อิ่มฟรี @SPU” สำหรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคนด้วยการแจกคูปองอาหาร คนละ 100 บาท เพื่อใช้ในการรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟรี! อีกด้วย
50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยปณิธาน “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของทุกๆคนในสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: