ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ดำเนินมาตรการดูแลและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าอย่างเข้มงวด

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน โดยได้ระดมพนักงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา เพื่อสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการต่อวันนับหมื่นคน กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีการสัมผัสบ่อยมีผู้คนหนาแน่น เน้นย้ำดำเนินการด้วยความเข้มงวด ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง เน้นบริเวรที่มีการสัมผัสหนาแน่น อาทิ ราวจับประตูประตูทุกจุด ราวจับบันใดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ โต๊ะและเก้าอี้โซนให้บริการอาหาร และจุดเสี่ยงอื่นๆ

2. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์การค้า โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น

3. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานและลูกค้ารับทราบ

4.แจกหน้ากากอนามัยเพื่อสุขลักษณะที่ดีของพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ศูนย์การค้าจะดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวด และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,