วิศวะฯโยธา ศรีปทุม เจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

50 ANNIVERSARY SPU ร่วมยินดีเด็กเก่ง วิศวกรรมโยธาฯ ม.ศรีปทุม โชว์ความรู้ความสามารถและทีมเวิร์ค คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายจิรวัฒน์ เพ็ญศิริ ,นายธาราพงษ์ ชูชื่น ,นางสาวตาภัทร สวัสดี ,นายณัฐพล ชูเจริญผล และนางสาวรวิวรรณ จันทรักษ์ นักศึกษาภาควิชา ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถและการทำงานเป็นทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด พร้อมรับถ้วยรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 14” (14th Structural Lightweight Concrete Competition) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประเภทคอนกรีตเบาที่สุด ซึ่งมี ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ จุฑารัตน์ และอาจารย์ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
สำหรับการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาเป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ เข้ามาออกแบบและดำเนินการสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดได้สูงสุดภายใต้หน่วยน้ำหนักและค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 สถาบัน ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษากว่า 200 คน
จัดการแข่งขัน ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการจัดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอีกหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้นำวิชาความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดทั้งยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: