รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง หรือ ... และ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท. เชียงใหม่ F.M.93.25 MHz ในประเด็นสำคัญได้แก่ การดำเนินการ และมาตรการตามคำสั่งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของพื้นที่การเกษตร หากมีความจำเป็นต้องการเผาวัชพืชในพื้นที่ ต้องมีการขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นๆ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอ ก่อนดำเนินการเผาทุกครั้ง สำหรับการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทางจังหวัดจะไม่ห้ามการเผา แต่ขอความร่วมมือให้เผาทีละน้อยๆ ไม่เผาเป็นกองใหญ่ เพื่อลดปริมาณควันที่เกิดจากการเผา

นอกจากนี้ นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ... ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน โดยใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน หรือ แอปพลิเคชัน AirCMI ซึ่ง ... ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ มุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยได้มีการเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพ และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ว่า มีวิธีป้องกันคือ ต้องรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ อย่าให้ลำคอแห้ง ดังนั้นห้ามทนกระหายน้ำ เพราะถ้าเยื่อเมือกลำคอแห้ง เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ ทั้งนี้ควรเตรียมน้ำไว้ใกล้มือพร้อมดื่มเสมอ ไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน อาการที่สำคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย

ด้าน นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้เสียหายคดี FOREX 3D ระหว่างวันทึ่ 13-21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาภาระผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พร้อมกับทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมตามวัดต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร วัดป่าดาราภิรมย์ วัดโรงธรรมสามัคคี วัดป่าอรัญญวิเวก และวัดพระธาตุดอยนะโม รวมถึงวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,