รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ได้มีพื้นที่ประกาศภัยแล้งไปแล้ว 20 จังหวัด 109 อำเภอ ส่วนมากเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พะเยา ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา หนองคาย บึงกาฬ นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และจังหวัดสกลนคร สำหรับพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งด้านอุปโภคบริโภค และการเกษตร ที่น่าเป็นห่วง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจนบุรี อุทัยธานี บุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง และการแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ดำเนินการจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ คาดว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติโครงการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร อาทิ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,