รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ บริจาคเงินสมทบทุนปรับปรุงห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานเครือข่าย โภชนาการช่วงแรกของชีวิต ประเทศไทย ร่วมกับ Core Success System of Unicity บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,