รพ.ลานนา รับการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 … ตัวแทนผู้บริหาร คุณชินภัทร์ คำแปง หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดยคุณนคร เฟื่องฟูธนกิจ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน พร้อมทีมงาน จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลลานนา เพื่อตรวจเช็คอากาศ แสงสว่าง และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อแนะนำข้อปรับปรุง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ ณ โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: ,