ม.ศรีปทุม เดินหน้าจิตอาสา ทำความดีตามรอยเท้าพ่อ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

สโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จิตอาสาทำความดี ตามรอยเท้าพ่อ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ด้วยการแบ่งปันความรู้ สอนหนังสือให้กับน้องๆในชุมชนตึกแตงบางซื่อ

นายพีรณัฐ พุกลิ่น นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ เหลืองจริยากุล กรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นำทีมเพื่อนๆนักศึกษาและกลุ่ม ซ.โซ่อาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการทำความดี ตามรอยเท้าพ่อ สืบสานศาสตร์พระราชา ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อร่วมกันแบ่งปันความรู้ด้วยการสอนหนังสือให้กับน้องๆในชุมชนแออัดตึกแดงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีระรัตน์ ชูอำนาจ ประธานชุมชนตึกแตงบางซื่อ ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกให้ก้บคณะนักศึกษาฯ เมื่อเร็วๆนี้
สำหรับกิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมแรกภายใต้โครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและร่วมสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา สร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษา
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ในชุมชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือนำไปสู่การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกมีความรับผิดชอบรู้จักเสียสละและแบ่งปัน ภายใต้คำว่าจิตอาสาให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาและบุคลากร จนนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: