ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ, นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอสันกำแพง ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท. เชียงใหม่ F.M.93.25 MHz ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากสภาพอากาศและทิศทางลมที่พัดพาฝุ่นละอองเข้ามาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่เมื่อช่วงที่สภาพอากาศดีขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ทำให้สามารถลดฝุ่นควันลงไปได้ โดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันต่อไป

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิต 14 ราย ปัจจัยที่ทำให้การเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุลดลง เนื่องจากมีการตั้งด่านชุมชนเพิ่มขึ้นจากด่านหลัก หลังจากนี้จะได้มีการถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ที่จะมาถึง

นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของอำเภอไชยปราการ ว่า อำเภอไชยปราการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในอำเภอ เพิ่มความคุมเข้มในการตั้งด่านตามจุดต่างๆ จนทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วน นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการตั้งด่านชุมชน ซึ่งเป็นการให้ชุมชนดูแลกันเองเพื่อลดอุบัติเหตุ และ นายจักรรินทร์ สิรินทรภูม ปลัดอาวุโส อำเภอสันทราย กล่าวว่า อำเภอสันทรายเกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งด่านในชุมชน แต่ประชาชนในพื้นที่ก็อาศัยความคุ้นเคยเส้นทางหลบเลี่ยงด่าน ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมาจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัย และเมาสุราเป็นหลัก

ในช่วงท้าย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 11 มกราคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของทั้ง 25 อำเภอ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ 2563 พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษของโลกทั้งทางบกและทางทะเล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, สังคม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,