ประภัตร ย้ำทุกหน่วยงานต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรช่วงภัยแล้ง ระหว่างลงพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ ที่ทำการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง และ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 พร้อมคณะ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ประชุม

นายประภัตร โพธสุธน กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนในจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมทั้งวางแผนการเพาะปลูกไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในการใช้น้ำ  และแจ้งเตือนขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง และให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนในช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ ตนเองอยากให้ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน ให้มีรายได้ในช่วง 4 เดือนนี้ 

พร้อมทั้งสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และประมงจังหวัดจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยในพื้นที่ที่มีการส่งน้ำไปยังประตูระบายน้ำต่างๆ ทั้ง 12 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภค หรือจำหน่ายสร้างรายได้ นอกจากนี้ ให้เกษตรจังหวัดสำรวจและส่งเสริมการปลูกพืชผัก ให้เป็นพืชอินทรีย์ และต้องมีตลาดรองรับ และ สำรวจเรื่องของการขุดบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,