ชนะใจลูกค้า ชนะงานธุรกิจไมซ์

ชนะใจลูกค้า ชนะงานธุรกิจไมซ์ How To Beat MICE Business

หนึ่งในธุรกิจที่โรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลางใฝ่ฝันอยากได้มากที่สุด คือธุรกิจไมซ์ เนื่องจากธุรกิจไมซ์เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม สปา การเช่าสถานที่ ทัวร์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงแรมและนอกโรงแรม แต่แน่นอนที่สุดธุรกิจที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากได้มักเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากเสมอ ดังนั้นโรงแรมจึงควรต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าให้ถ่องแท้ เข้าใจในรายละเอียดของงานไมซ์ให้ได้มากที่สุด และเตรียมการให้ดีที่สุด เพื่อที่จะสามารถเอาชนะใจลูกค้า และเอาชนะคู่แข่งได้หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคในทุกๆ ด้านตั้งแต่วินาทีที่ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะจัดงานไมซ์ในโรงแรมและติดต่อโรงแรมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นงานจัดประชุมของบริษัท การจัดการประชุมระดับประเทศหรือระดับโลก การจัดงานนิทรรศการ หรืองาน incentives เพื่อให้โรงแรมสามารถปิดการขายได้และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างชนะขาดลอย อีกทั้งแนะนำเทคนิคในการเตรียมงานทุกขั้นตอนก่อนวันงาน ในช่วงที่มีงาน จนกระทั่งจบงานเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นที่สุด ประทับใจลูกค้าและผู้จัดงานมากที่สุด และที่สำคัญต้องสามารถเก็บเงินได้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วย

เนื้อหาหลักสูตร
How to Beat MICE Business
– Introduction of MICE
– Objectives and differences between M, I, C & E
– Selling and promoting destinations
– Strengths, weaknesses and opportunities
– Business bidding
– Handling requests
– Analysis on client’s request
– Understanding the needs of the client
– Quotation
– Planning programs and activities
– Creating a proposal
– Preparation prior to the event
– Handing requests and proposals
– Request distribution
– Computerizing registration for program management

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม หัวหน้าแผนกขายและทีมขาย หัวหน้าแผนกไมซ์ละทีมไมซ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc
การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้
หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม
ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,