จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พระครูจิตตภัทรภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย โดยมี นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี .. 2563-2564 และยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี ..2563-2564 และบรรจุการเฉลิมฉลองครบ150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ และจะมีการจัดกิจกรรมศาสนพิธี ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง วัดป่าอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง วัดป่าอาจารย์มั่น วัดถ้ำดอกคำ และวัดพระธาตุดอยนะโม อำเภอพร้าว รวมถึงวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมยกย่องและประกาศให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก และเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทย ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-115-956

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,