จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างโรงเรียน และทำความสะอาดล้างถนน บริเวณด้านหน้าหอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความสามัคคี ในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติตลอดไป ทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่พ่อขุนรามคำแหมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพ ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปวิทยาต่างๆ ที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อประมาณ .. 1826 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,