งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช การเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลเหมืองแก้วให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งขณะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ข่วงสืบสายน้ำตำบลเหมืองแก้ว บ้านป่าไผ่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการประกวดซุ้มดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตามแนววิถีพอเพียง การประกวดดอกเบญจมาศ ดอกแอสเตอร์ พีค๊อกและมาร์กาเร็ต การแข่งขันประกวดพืชผักในภาชนะเหลือใช้ การประกวดขวัญใจดอกไม้บาน การส่งเสริมสุขภาพด้วยรำวงย้อนยุค การแข่งขันการประกวดจัดกระเช้าผักสดและแจกันสูงต่ำ รวมทั้งนิทรรศการวิชาการการเกษตรจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการดอกไม้ของฟาร์มดอกไม้ต่างๆในตำบลเหมืองแก้วอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,