คุณโชติโรจน์ และคุณกรกช วงศ์วรรณ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณโชติโรจน์ และคุณกรกช วงศ์วรรณ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ