คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ให้การต้อนรับ​คณะศึกษาดูงานจาก ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ​การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการบริหารระบบยาในโรงพยาบาลเพื่อลดขั้นตอนการบริการ ลดความผิดพลาดด้านยา และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ โดยคำแนะนำของคณาจารย์ผู้เยี่ยมประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล​ (สรพ.)​ ถึงความสำเร็จของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา​ (MTEC)​ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มช. เมื่อวันที่ 29 มกราคม​ 2563​ ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,