คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ. วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ ผู้อุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. ทั้งหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมนารมย์ กทม. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,