คณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง

พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง โปรดเมตตาให้ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ .จารุวรรณ ปฐมธนพงษ์ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ .นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 ห้องพักรับรอง ชั้น 4 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,