คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดเชียงใหม่ หารือปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติระยะทางจังหวัดละ 1 กิโลเมตร โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดพิกัดเส้นทางของโครงการฯ เพื่อความเหมาะสมในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในเส้นทางถนนราชพฤกษ์เนื่องจากเห็นว่าเป็นถนนที่มีความสำคัญ และเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปสู่แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นเส้นทางไปสู่ที่ตั้งของสำนักงานโครงการหลวง ซึ่งจะดำเนินการก่อตั้งในอนาคตอีกด้วย ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการซึ่งกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ 1 สายทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกตันไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ร่มรื่น สวยงาม ตลอดทั้งสองข้างทาง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,